Muziekdocente

Als musicus heeft Elise twee passies: muziekeducatie bieden aan kinderen en het zelf uitvoeren van muziek. Naast het geven van concerten vindt ze het belangrijk om de brede en creatieve ontwikkeling van kinderen te stimuleren.

Tijdens haar lessen biedt ze, naast het zingen van liedjes, muziek op verschillende manieren aan: ze geeft een korte voorstelling met knuffels/figuren op muziek, ze dansen op dezelfde muziek en ze maken samen muziek met instrumenten op weer dezelfde muziek. Door het herhalen van één muziekstuk in 1 of meerdere lessen, leren de kinderen spelenderwijs de muziek kennen en ontdekken ze steeds meer lagen in de muziek. Ze vindt het magisch om te zien hoe een kind vervolgens anticipeert en reageert met zijn bewegingen of een instrument, omdat hij/zij de muziek door en door kent! In haar lessen werkt ze met thema’s en probeert ze altijd qua werkvormen en muzikale materialen afwisselend te zijn. Elementen van dans, theater en yoga komen regelmatig terug.

Opleiding en werkervaring

Elise rondde in het voorjaar van 2018 met goed gevolg de opleiding tot Muziek op Schootdocent af. Tijdens haar masteropleiding in Den Haag, volgde ze de minor muziek als vak, over muzieklessen op het basisonderwijs volgens de Kodály methode. In de jaren die volgden heeft Elise zich toegespitst op het jonge kind waardoor ze zichzelf nu een ervaren docente kan noemen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 9 jaar.