Muziek op Schoot

Muziek op schoot is een ouder-kind activiteit. De (groot)ouders zitten met baby, dreumes of peuter in de kring en bewegen samen door de ruimte van het lokaal. Elke les begint met een kort lied waarin we elkaar begroeten. Dit zorgt voor herkenning en structuur. Vervolgens volgt er een aantal muzikale activiteiten. We gaan zingen, bewegen en dansen en de kinderen luisteren naar allerlei muziek en mogen zelf muziek maken. Bij sommige activiteiten wordt speelmateriaal uitgedeeld; zoals ballen, ritmestokjes, trommels, belletjes, blokken, sjaaltjes of klankstaven. Andere liedjes en activiteiten gaan gepaard met bewegen, zoals stampen, klappen, zwaaien en dansen of springen. Veel liedjes sluiten aan bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind. We zingen over de activiteiten van alle dag: aankleden, fietsen, jaarfeesten, dieren en de seizoenen. Daarnaast doen we ook bekende liedjes die elke ouder wel kent, zoals Hansje pansje kevertje of Ozewiezewoze.

Op professionele wijze wordt er een muzikale basis gelegd bij de kinderen. Doordat de liedjes door de docente ook af en toe op de hobo of een ander instrument gespeeld worden, ervaren de kinderen de muziek van heel dichtbij. Na de les krijgen de kinderen en ouders de liedjes mee naar huis om het daar opnieuw te beleven en te herhalen.

Opleiding en werkervaring

Elise rondde in het voorjaar van 2018 met goed gevolg de opleiding tot Muziek op Schootdocent af. Inmiddels geeft ze cursussen Muziek op Schoot aan muziekschool De VAK in Delft en bij haar thuis in Den Haag. Verder is ze als muziekdocent voor kleuters en groep 3 verbonden aan de Max Havelaarschool in Delft.

Videolessen op aanvraag

Vanwege de coronamaatregelen maakt Elise op dit moment videolessen Muziek op Schoot die u thuis met uw kind kunt volgen! Wilt u zich hiervoor aanmelden? Dan kunt u contact opnemen.